Ga direct naar de inhoud.

Diensten met als doel: vastgoedprojecten voor elke opdrachtgever optimaal te realiseren.

Vastgoedprofs is een onafhankelijk, praktisch en creatief bureau dat zich richt op vastgoedadvisering, project- en procesmanagement. Vanuit onze ondernemersmentaliteit verzorgen wij complete professionele ondersteuning, verstrekken wij een helder en daadkrachtig advies en bedenken wij creatieve oplossingen en concepten voor uitdagingen in het gehele vastgoedtraject.

Initiƫren van Vastgoedprojecten

Demografische ontwikkelingen, veranderende huisvestingsbehoefte, markteconomische en technische ontwikkelingen, zorgen voor een continu veranderproces binnen de vastgoedmarkt.

Vastgoedprofs volgt deze ontwikkelingen nauwlettend, om daar waar zij kansen ziet deze proactief ter hand te nemen. Wij initiëren nieuwe visies en zienswijzen, gevormd door de verandervragen uit de markt en zetten deze om tot concrete vastgoedinitiatieven. Voor de uitwerking van deze vastgoedinitiatieven, wordt een complementaire samenwerking gezocht met partijen uit de keten, om op deze wijze tot maximale synergie te komen.

Door het aangaan van deze partnerships heeft Vastgoedprofs de overtuiging dat we met elkaar een steentje kunnen bijdragen aan een verantwoorde vastgoedmarkt voor nu en in de toekomst!

Ontwikkelstrategie

De steeds grotere verdichting in ons land, maakt dat er verstandig omgegaan moet worden met de beperkte ruimte. Daarom is een weloverwogen ontwikkelstrategie van wezenlijk belang om tot een duurzame invulling van de ruimte te komen.

Vastgoedprofs weet vanuit zijn ervaring met binnenstedelijk herontwikkeling hoe essentieel dit is. Daarom brengen wij graag onze kennis en ervaring in, om te komen tot duurzame (gebieds)oplossingen.

Project-/procesmanagement

Heeft u behoefte aan gedegen kennis over het vastgoedproces of gewoon te weinig capaciteit om uw projecten op een goede en adequate manier van de grond te krijgen?

Vastgoedprofs kan hierin een goede oplossing bieden. De inbreng van kennis en kunde over het vastgoedproces en het handen en voeten geven aan het project, zorgen ervoor dat uw plannen op een zorgvuldige wijze tot realisatie worden gebracht. Wij ontzorgen u door alle uit te voeren taken uit handen te nemen en u voordurend op de hoogte te houden. Dit wordt gedaan door middel van voortgangsrapportages, waarin u geïnformeerd wordt over de stand van zaken op financieel, juridisch planologisch en markttechnisch gebied.

Plantoetsing

De dynamiek van de vastgoedmarkt is groot. Als dit afgezet wordt tegen de tijdsduur die vastgoedprojecten met zich meebrengen is het belangrijk om regelmatig een plan validatie te laten uitvoeren om de haalbaarheid van het project te toetsen.

Vastgoedprofs is dagelijks actief in deze markt en beschikt over de meest actuele marktgegevens om uw plannen zorgvuldig te toetsen op haalbaarheid.

Voldoet het programma nog wel aan de markt, zijn de verkoopprijzen nog wel marktconform, wat is de verwachte afzetsnelheid, past het project binnen de vigerende regelgeving, zijn er geen juridische wijzigingen doorgevoerd. Zomaar een aantal belangrijke vraagstukken waaraan wij uw plannen op kunnen toetsen.  

Vastgoedadvisering

De complexiteit van vastgoedontwikkeling roept vaak veel vragen op.

Vastgoedprofs staat u graag bij met haar kennis en kunde om u te adviseren bij financiële, juridische, planologische en markttechnische vraagstukken.

Dit zijn een aantal belangrijke uitdagingen die u tegenkomt in het planvormingsproces. Wij maken voor u de risico’s en gevolgen van verschillende scenario’s inzichtelijk en zorgen ervoor dat u met een goed gevoel tot beslissingen komt .

Interesse?