Ga direct naar de inhoud.

Projecten

Een greep uit het overzicht van projecten waarin de diversiteit van Vastgoedprofs duidelijk naar voren komt.

Poeldijk-Dorp

Eén van de plangebieden binnen de Westlandse Zoom is Poeldijk-Dorp. Op locatie van een oud bedrijventerrein midden in het centrum van Poeldijk ontwikkelt BPD samen met Weboma een nieuw stukje Poeldijk Centrum. Vastgoedprofs verzorgt binnen dit project namens en samen met Weboma de opstalontwikkeling van in totaal 59 grondgebonden woningen in verschillende woningtype.

Verdere informatie over dit project is te vinden op: www.nieuwbouw-poeldijk.nl

Lees hier meer over

De Groene Kreken

Eén van de plangebieden binnen de Westlandse Zoom is De Groene Kreken. BPD ontwikkelt hier samen met Weboma totaal 31 grondgebonden woningen verdeeld in vrijstaande, 2^1 kap en rijwoningen. Vastgoedprofs verzorgt binnen dit project namens en samen met Weboma de opstalontwikkeling van de verschillende woningtypen.

Verdere informatie over dit project is te vinden op: www.degroenekreken.nl

Lees hier meer over

Blokje Om

In opdracht van Weboma Projecten B.V. heeft Vastgoedprofs de proces en projectbegeleiding van de nieuwbouw van 12 eengezinswoningen gelegen aan Jan Barendselaan/Verburghlaan te Poeldijk verzorgt. Dit project betreft de herontwikkeling van een binnenstedelijke locatie. Op de plek waar voorheen de Regenboog school was gevestigd zijn 12 woningen verrezen in een dorpse setting en een karakteristieke architectuur.

Lees hier meer over

Gantel de Baak (fase 2)

Het project Gantel de Baak te Naaldwijk voorziet in de transformatie van een verouderd glastuinbouw gebied naar circa 80 vrije woningkavels, gelegen aan doorgaand vaarwater in een groene omgeving. Vastgoedprofs verzorgt namens de opdrachtgever ONW B.V (Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Water) het proces- en projectmanagement voor fase 2 om te komen tot de realisatie van deze bouwkavels.

Lees hier meer over

Arbeidsmigrantenhuisvesting

Gezamenlijk met een aantal marktpartijen heeft Vastgoedprofs een planvisie opgesteld omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten in grootschalige complexen. De kennis en kunde die de verschillende partijen (architect, aannemer, ontwikkelaar) bij één hebben gebracht, omtrent tijdelijke of permanente oplossing voor dit type huisvesting, heeft er toegeleid dat de opgestelde planvisie is voorgelegd aan verschillende uitzendorganisaties. Deze organisaties gaan gebruik maken van onze planvisie, om invulling te geven aan hun huisvestingsstrategie voor hun buitenlandse medewerkers.

Lees hier meer over

Centrumplan Kwintsheul Zuid

Eén van de opgaven binnen Centrumplan Kwintsheul was de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe supermarkt van ca. 1.350 m² met parkeervoorzieningen. Vastgoedprofs heeft namens Koornneef Vastgoed B.V. de totale proces- en projectbegeleiding van deze nieuwbouw verzorgd.

Lees hier meer over

Diversen advisering BOG

Voor diversen opdrachtgevers verzorgt Vastgoedprofs de advisering van vastgoedobjecten.

De complexiteit van vastgoedontwikkeling roept vaak veel vragen op. Ondernemers zijn gedreven in het eigen vakgebied, maar hebben vaak niet de kennis van het eigen vastgoed. Vastgoedprofs staat ondernemers graag bij met haar kennis en kunde om u te adviseren bij financiële, juridische, planologische en markttechnische vraagstukken en kansen. Wij maken de risico’s en gevolgen van verschillende scenario’s inzichtelijk en zorgen ervoor dat ondernemers beslissingen kunnen nemen die de toekomst of continuïteit waarborgt voor het bedrijf.

Lees hier meer over

Centrumplan Honselersdijk

Centrumplan Honselersdijk omvat een herstructurering van het centrum, waarbij een aantal verplaatsingen en samenvoegingen dienen plaats te vinden. Vastgoedprofs is namens Koornneef Vastgoed B.V. betrokken bij deze herstructurering met als doel het verbeteren en het toekomstbestendig maken van het centrum. Als vervolg hierop zal de tijdelijke parkeeroplossing binnen het centrum, opnieuw worden ingevuld met een passend woonprogramma.

Lees hier meer over

Nieuwbouw Sporthal sportvereniging Quintus

In navolging van de sloop/nieuwbouw en gedeeltelijke verbouw van de sportaccomodatie Quintus heeft Vastgoedprofs eveneens de opdracht gekregen voor de proces- en projectbegeleiding van de nieuwbouw van een sporthal. Naast de sporthal worden er aanvullende voorzieningen, zoals kleedkamers, krachthonk en bergingen gerealiseerd in deze nieuwbouw.

Lees hier meer over

Nieuwbouw Sportcomplex C.K.V. Dijkvogels

In opdracht van korfbal vereniging Dijkvogels te Maasdijk heeft Vastgoedprofs de proces- en projectbegeleiding verzorgt van de (her)nieuwbouw van hun sportaccommodatie. De nieuwbouw betrof een complex, bestaande uit een kantine, kleedkamers, commissiekamer, verzorgingsruimte en overige/algemene ruimtes.

Het bijzondere van dit project is dat met een beperkt financieel budget, maar met de inzet van de vereniging zelf, haar vrijwilligers, lokale en zeer betrokken aannemers, toch een prachtig resultaat totstand is gekomen. Mede door gebruik te maken van bestaande en gebruikte materialen.

Lees hier meer over

Verbouw/Nieuwbouw Sportvereniging Quintus fase 1

In opdracht van Stichting Beheer en Exploitatie sportaccomodatie Quintus  heeft  Vastgoedprofs de proces- en projectbegeleiding verzorgt van de sloop/nieuwbouw en gedeeltelijke verbouw van de sportaccomodatie Quintus. De nieuwbouw betrof kleedkamers, commissiekamer, materiaalruimtes, verzorgingsruimte en toiletten. Tevens is er op de eerste verdieping een mooie en zeer ruime multifunctionele ruimte (skybox) gerealiseerd, met uitzicht in de sporthal. Deze nieuwbouw is gesitueerd aan het nieuwe Quintusplein, zodat er interactie tussen de diverse sportverenigingen kan plaatsvinden.

Lees hier meer over

Gemeentehuis Westland

In aanloop naar de nieuwbouw van het gemeentehuis Westland heeft Vastgoedprofs gezamenlijk met een aantal marktpartijen een planvisie opgesteld, onder de naam van “Het Glazen Hart”  voor de gemeentelijke huisvesting. Onderdeel hiervan was de zoektocht naar de optimale locatie. Uiteindelijk heeft Vastgoedprofs deze gevonden op de unieke locatie aan Tiendweg te Naaldwijk. De gemeente heeft inmidddels deze locatie ook omarmt. In 2015 is al begonnen voor de nodige ontsluiting en verbetering van de wegen rondom de Tiendweg/Pijletuinenweg. Vastgoedprofs heeft met haar partners, pro actief meegedacht om te komen tot een duurzame en verantwoorde oplossing voor één centraal nieuw gemeentehuis met aanzienlijk lagere exploitatie lasten en optimale bereikbaarheid voor burgers en ambtenaren. 

Lees hier meer over

Pagina nummers

Interesse?